ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБ САЙТ НА ЕЛЕКТРОХОЛД ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изпълнява функции по защита на личните данни в дружествата от групата на Електрохолд в България

прочети още

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ

Защитава правата и интересите на субектите на данните

прочети още

ЗА КАКВО ОТГОВАРЯ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съдейства на лицата да упражнят техните права по отношение на личните им данни

прочети още

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИ ДАННИ

Заявление до администратора на лични данни за упражняване на права

прочети още

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Детайли за контакт с Длъжностното лице

прочети още

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Термини използвани в защитната на личните данни

прочети още

ПОЛИТИКA ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Структура и кратко съдържание на политиките за защита налични данни в дружествата на Електрохолд

прочети още

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ – ОРЗД

Пълен текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

прочети още

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "БИСКВИТКИ"

Този уебсайт използва "бисквитки" единствено с цел да направи възможни или подобри определени негови функционалности, да улесни процеса на навигация за ползвателя и не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или съхранение на лични данни.