За нас

В групата на Електрохолд в България влизат седем дружества, които „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавана от „Еврохолд България“ АД, придоби от чешката държавна компания CEZ a.s. на 27.07.2021 г. - Електрохолд Продажби, Електрохолд Трейд, Електрохолд ИКТ, ЕРМ Запад, Фрий енерджи проджект Орешец:

Електрохолд България ЕООД управлява и координира дейността на всички дружества на Електрохолд. Компанията е 100% собственост на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.

Електроразпределетелни мрежи Запад ЕАД (ЕРМ Запад) стопанисва електроразпределителната мрежа в Западна България. В него „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. притежава над 99% от капитала.

Електрохолд Продажби ЕАД, в което „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. притежава над 97% от капитала, е компания за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец на електроенергия.

Електрохолд Трейд ЕАД, 100% собственост Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. притежава над 99% от капиталае лицензирания търговец на електроенергия 

Електрохолд ИКТ ЕАД е доставчик на комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии