Условия за ползване

Информация за уебсайта

Правила за използване на уеб страницата
https://privacy.electrohold.bg

Собственик и оператор на уеб страницата е Електрохолд ИКТ, дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 159, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 203517599, което упражнява правото на собственост върху тази уеб страница в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (Наричан по-долу „Оператор“).

Операторът притежава всички авторски права върху цялото съдържание, поставено от Оператора на тази страница, включително текст, дизайн на страницата, технически скици, графики и всички изображения на страницата, както и избора и начина на подреждане на файловете, поставени на тази страница. Правата и задълженията на Оператора и Потребителите при използването на тези страници се уреждат от Условията за ползване на уеб страницата  (наричани по-долу "Правилата"). Правилата важат за всички лица, които посещават тези страници (наричани по-долу "Потребители"). Потребителите изразяват своето приемане на Правилата чрез достъпа си до уеб страницата на Оператора или като използват всякаква информация, поставена на нея. Публикуването на данни или информация на страницата, с изключение на този документ, няма характер на никакъв правен акт, освен ако в отделни случаи изрично не е посочено друго.

Защита на данни

Информация и нейното използване

Операторът може да осигури достъп до страницата или нейни функции след предоставяне на определени лични данни от страна на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните или други приложими нормативни актове. В този случай операторът обработва данните в съответствие с действащите разпоредби. Чрез предоставянето на необходимите данните, Потребителят изразява своето съгласие за обработката на личните данни от Оператора.

Предаване на лични данни

Операторът поддържа взаимоотношения с лица, предоставящи на оператора разнообразни услуги, включително, но не само развитието и поддръжката на тази уеб страница. Тези лица могат да обработват личните данни на Потребителя, ако са оправомощени да го направят и ще използват информацията само за изпълнение на задълженията си и няма да я използват за каквато и да е друга цел. Операторът нито продава, нито прехвърля или предоставя лични данни на трети лица. Въпреки това Операторът си запазва правото да използва или да прехвърля данни, които са необходими за спазване на нормативните разпоредби, в защита на обществения интерес или за защита на информацията при изпълнение на изисквания от страна на Потребителя.

Бисквитки

"Cookies" са информацията, която се прехвърля от уеб страница на твърдия диск на компютъра на потребителя. "Бисквитките" позволяват на интернет страницата да запомни важна информация, която улеснява нейното по-нататъшно използване.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които сайтовете могат да използват, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Нормативните документи указват, че ние можем да съхраняваме "бисквитки" на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове "бисквитки" е необходимо Вашето одобрение.

Настоящият уебсайт използва "бисквитки" единствено с цел да направи възможни или подобри определени негови функционалности, да улесни процеса на навигация за Потребителя и не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или съхранение на лични данни. Ако продължавате да използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с нашите "бисквитки".

Текущото състояние на използваните „бисквитки“:

Строго необходими (1)

Строго необходимите "бисквитки" правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива "бисквитки".

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме личните данни в секции "Контакти" и "Политика за поверителност".