контакти

Контакти

адреси

Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби

Центрове за обслужване на клиенти на Електрохолд Продажби

София

Подробна информация на www.electrohold.bg/sales

Електрохолд Продажби

София, гр. София 1784, район "Младост" бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

ЕРМ Запад

София, гр. София 1784, район "Младост" бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Електрохолд България

София, гр. София 1784, район "Младост" бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Електрохолд ИКТ

София, гр. София 1784, район "Младост" бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Фри Енерджи Проджект Орешец

София, гр. София 1784, район "Младост" бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Електрохолд Трейд

София, пл. Позитано № 2, ет. 7, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Центрове за обслужване на клиенти ЕРМ Запад

София, Подробна информация на www.ermzapad.bg

Пон-Пет : 08:00-18:00