ЗА КАКВО ОТГОВАРЯ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Длъжностното лице по защита на личните данни организира дейностите по комуникация и съдействие със субектите, в случаите когато са били нарушени техните права при обработване на личните им данни и в случаите на прилагане на техните права, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни).

Става дума за следните основни права:

  • право на достъп до лични данни
  • право на корекция на лични данни
  • право за получаване на информация за обработването на лични данни
  • право на ограничаване обработването на лични данни
  • право на преносимост - на личните данни
  • право на възражение срещу обработването на лични данни
  • право на отказ от автоматизирано обработване на данните, включително профилиране
  • право на заличаване ("правото да бъдеш забравен")
  • право за получаване на информация, в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни
  • право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Всяко от посочените права може да бъде упражнено от субекта чрез подаване на заявление.