ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти и партньори,         

За нас защитата на личните данни е съществен въпрос, поради което предприехме необходимите мерки, за да Ви предоставим обобщена информация за обработването и защитата на личните данни от дружества в групата на Електрохолд в България.

Имам отговорността да изпълнявам функциите по защита на личните данни в дружествата от групата на Електрохолд в България и вярвам, че с изложената информация ще Ви помогна да откриете отговор на всички въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни. Можете да се обръщате към моя екип по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и спазването на Вашите права.

В предоставената информация ще намерите отговори на често задавани въпроси, обяснение на понятията, които се отнасят до защитата на личните данни, и друга полезна информация, свързана с обработването на личните Ви данни.

Лазар Чифлигаров
Длъжностно лице по защита на личните данни