ФИРМЕН ПРОФИЛ

Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД   управлява фотоволтаичен парк в с. Гара Орешец, област Видин, с капацитет от близо 5 МВтч.