Фирмен профил

Електрохолд Трейд е 100% дъщерно дружество на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавано от Еврохолд България АД

Електрохолд Трейд е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар на крайни клиенти и координатор на стандартна балансиращата група. Електрохолд Трейд е реализирала общи доставки на 36.5 млрд. KWh на обща стойност 3.6 млрд. лв. за периода от 2006 до 2020 г.